header image
 

Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering, die tussen Petten en Camperduin ligt, is een indrukwekkend bouwwerk. Deze 5,5 kilometerlange robuuste zeedijk werd ooit aangelegd omdat een zware stormvloed in de middeleeuwen de oorspronkelijke duinen wegsloeg. Het dijklichaam van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering dateert uit 1880 en is al meer dan 230 jaar oud. In de loop van de tijd is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering telkenmale verstevigd, verhoogd en verbreed.

 

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering

 

Als je naar de naam Hondsbossche Zeewering kijkt, vallen je twee dingen op: honds en bossche. Deze twee namen zijn afgeleid van de situatie van vóór de zware stormvloed. Toen was er op die plek een bos aanwezig, vandaar de naam bossche. Dit bos had een oppervlakte van één hont, vandaar de naam hond. Met een hont wordt een oud-Hollandse oppervlaktemaat bedoeld. Eén hont staat gelijk aan 0,1 hectare.

Kust op Kracht

In 2014 is besloten om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering verder te verstevigen. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering was namelijk nog steeds één van de zwakste schakels van de vaderlandse kust. Als de Noordzee het een keer flink op zijn heupen kreeg, kon de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zomaar weggeslagen worden. In 2015 heeft men daarom meer dan 20 miljoen kubieke meter zand voor de kust van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering opgespoten. Hierdoor is er een nieuw strand en zijn er nieuwe duinen ontstaan. Hetgeen feitelijk fungeert als een groot stootkussen tegen een eventueel ontketende Noordzee. Kust op Kracht is de naam van het hele project.

Uiteraard is het hele landschap sterk veranderd door de enorme hoeveel zand dat vóór de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is neergelegd. Zo zijn onder andere de strekdammen onder het zand verdwenen. Strekdammen die voor bepaalde kustvogels heel belangrijk zijn. De strekdammen zijn namelijk doorgaans overwoekerd met verschillende soorten schaal- en schelpdieren. Deze weekdieren zijn voor tal van kust- en zeevogels belangrijke prooidieren. Het verdwijnen van de strekdammen en daarmee het verdwijnen van voedselbanken voor vogels is een voorbeeld van een nadeel van het project Kust op Kracht.

Gelukkig staan daar ook veel voordelen tegenover. Door het nieuwe strand en de nieuwe duinen is er ook weer nieuw leefgebied voor planten en dieren bijgekomen. De drieteenstrandloper is een vogelsoort die daar duidelijk van profiteert. Ook toeristen zijn er door de nieuwe situatie duidelijk op vooruit gegaan. Petten en Camperduin zijn nu heerlijke badplaatsen waar strandrecreatie in alle vormen mogelijk is.

De Putten

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering heeft een polderkant en een zeekant. De polderkant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is gezegend met een uniek natuurgebied: De Putten. De Putten is voor vogels zeer belangrijk. Waarom? De Putten bevat brak water. Dit brakke water is ontstaan doordat zout kwelderwater zich vermengt met zoet regenwater. Brak water heeft als eigenschap dat het barstensvol zit met voedingsstoffen. Trekvogels die in de Kop van Noord-Holland bivakkeren én op krachten moeten komen, kunnen mooi bijtanken bij De Putten. In de waterpartijen van De Putten zijn bovendien verschillende kunstmatige eilandjes aangelegd. Op deze manier is het gebied nog aantrekkelijker voor vogels. De visdief, kokmeeuw, zilvermeeuw en kluut zijn voorbeelden van vogelsoorten die in De Putten hun eitjes leggen. Verschillende soorten steltlopers leggen er geen eitjes, maar rusten er wel uit en vullen er hun maagjes.

Het is zeer aanbevelenswaardig om gedurende het verblijf in Egmond aan Zee, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en haar directe omgeving, waaronder De Putten, te bezoeken. Het is nu zogezegd een gebied waar iedereen aan zijn trekken komt; liefhebbers van het strand, de Noordzee en de duinen, maar ook vogelspotters.