header image
 

Museum P.H. de Zeevaarder

In Egmond aan Zee aan de Voorstraat 41 staat een prachtig wit gebouw, de Prins Hendrik Stichting. In dit statige pand is in de Nicolaas de Graaff-zaal (sloependek) het Museum Prins Hendrik de Zeevaarder (Scheepvaartmuseum Prins Hendrik de Zeevaarder) gevestigd. Het museum werd in 1994 door toen nog prins Willem-Alexander geopend.

 

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder Egmond aan Zee

 

Nicolaas de Graaf was een chirurgijn, schrijver van reisverhalen en tekenaar die in dienst was van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De Graaf werd geboren in Den Helder en werd na zijn tijd bij de VOC burgemeester van Egmond aan Zee waar hij uiteindelijk ook stierf.

Prins Hendrik van Oranje-Nassau

In 1874 stichtte Prins Hendrik van Oranje-Nassau een tehuis voor oud-zeevarenden in Egmond aan Zee, de zogenaamde Prins Hendrik Stichting. Prins Hendrik van Oranje-Nassau was de derde zoon van koning Willem II en Anna Paulowna én de broer van koning Willem III. Prins Hendrik was de beschermheer van de Prins Hendrik Stichting. Prins Hendrik had een lange carrière bij de marine en kreeg al snel de bijnaam de zeevaarder. Prins Hendrik was de enige Oranje die Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) bezocht. Uiteindelijk verbleef hij 7 maanden in Nederlands-Indië. Toen prins Hendrik op zijn sterfbed lag, werd hij nog tot admiraal benoemd. Admiraal was de hoogste militaire rang binnen de Nederlandse Zeemacht. Prins Hendrik stief op 13 januari 1897 in Luxemburg.

Zeemansmodellen

Tegenwoordig wonen in het moderne verzorgingstehuis (zorgcentrum) ongeveer honderdveertig ouderen, waarvan 65% afkomstig is uit de zeevaart of is met een oud-zeeman gehuwd of dat geweest. Deze oud-zeelieden hebben in de loop van de tijd allerlei dingen verzameld en gemaakt die nu worden tentoongesteld in het museum.

Het grootste deel van de museumcollectie bestaat uit meer dan tachtig zogenaamde zeemansmodellen. Dit zijn modellen van fregatten, barken, klippers en andere type van schepen die door de Prins Hendrik Stichting zijn vervaardigd zonder dat daar bouwtekeningen en hoogwaardige gereedschappen bij zijn gebruikt. Zo uit het blote hoofd dus. Sommige scheepsmodellen hebben een groot formaat en zijn derhalve indrukwekkend om te aanschouwen.

Naast deze zeemansmodellen bezit het Museum Prins Hendrik de Zeevaarder een mooie verzameling van aquarellen, maritieme schilderijen (1600-1850), oude zeekaarten, prenten, antiquiteiten, persoonlijke bezittingen, glas-in-loodramen, een buste van prins Hendrik en andere curiosa. Onder de aquarellen bevinden zich onder andere unieke 19de eeuwse scheepsportretten van J. Spin en D.A. Teupken. De hal van het hoofdgebouw wordt opgesierd met een prachtig gebrandschilderde raampartij waar het leven van een zeeman van de wieg tot het graf staat afgebeeld.

Door een bezoek te brengen aan het museum verkrijg je een goed beeld van de zeevaart, de binnenvaart, de visserij en het leven in de Prins Hendrik Stichting én de drie Egmonden (Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef) vanaf het einde van 19de eeuw. In het gebouw zijn ook twee oorlogsmonumenten van de koopvaardij ondergebracht ter herdenking van de eenennegentig schepen die in de Aziatische wateren zijn vernietigd gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het museum is gratis toegankelijk, belangstellenden hoeven zich alleen maar te melden bij de receptie van het zorgcentrum.