header image
 

Noordhollands Duinreservaat

Eén van de mooiste natuurgebieden van Nederland is het Noordhollands Duinreservaat. Het is een gebied dat zich bevindt tussen Wijk aan Zee en Bergen. Het Noordhollands Duinreservaat is opgebouwd uit verschillende soorten landschappen, te weten: strand, binnenduinrandbossen en duinen.

 

 

Het Noordhollands Duinreservaat, met een lengte van ruim 20 kilometer en gemiddelde breedte van 2,5 kilometer, beslaat meer dan 5.300 hectare. Door deze grote afmetingen is het Noordhollands Duinreservaat een zeer groot natuurgebied, zelfs één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het Noordhollands Duinreservaat wordt beheerd door de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland oftewel PWN. De PWN gebruikt het Noordhollands Duinreservaat voor de drinkwaterwinning. Op drie plaatsen in het Noordhollands Duinreservaat wordt er door het PWN drinkwater gewonnen.

Het Noordhollands Duinreservaat is grofweg in drie gebieden op te delen: noordelijk deel, middendeel en zuidelijke deel. Om toegang te verkrijgen tot de bos- en duingebieden is men verplicht om een zogenaamde duinkaart aan te schaffen. Voor deze duinkaart, die aan de ingangen van het reservaat verkrijgbaar is, moet 1,5 euro per dag op tafel gelegd worden.

Noordelijk deel 

Het noorden van het Noordhollands Duinreservaat behelst het gebied tussen de Schoorlse Duinen (dat tot de gemeente Bergen behoort) en Egmond aan Zee (dat ook tot de gemeente Bergen behoort). De beheerder van de Schoorlse Duinen is Staatsbosbeheer. De beroemde kalkovergang bevindt zich in het noordelijke deel van het Noordhollands Duinreservaat. De overgang van het kalkarme duinzand van het noorden met het kalkrijke duinzand van het zuiden wordt aangeduid als de kalkovergang. De kalkovergang is een duidelijke scheidslijn tussen twee soorten van werelden. Enerzijds planten die goed kunnen gedijen op een ondergrond die weinig kalk bevat en anderzijds planten die goed kunnen gedijen op een ondergrond die veel kalk bevat.

Het noordelijk deel van het Noordhollands Duinreservaat bevat hoge duintoppen. Heel veel duintoppen overstijgen de 30 meter. Op één van die duintoppen is zelfs een skibaan aangelegd. Deze duin heeft dan ook een hoogte van 36 meter! Vlak in de buurt van Bergen bevindt zich in het noordelijke deel een groot waterinfiltratiegebied. Water uit het IJsselmeer wordt naar deze duinen gebracht. Doordat dit water door het zand zakt wordt het gezuiverd. Uiteindelijk wordt dit water weer opgepompt en ondergaat het nog diverse stappen (verdere zuivering, nabehandeling en controle). Na deze processen is het water geschikt als drinkwater en kan het worden aangeboden aan de huishoudens van Noord-Holland.

Middendeel

Het midden van het Noordhollands Duinreservaat behelst het gebied tussen Egmond aan Zee tot de Zeeweg van Castricum. Evenals het noorden van het reservaat hebben hier de duintoppen grote hoogtes; 30 meter en meer, komen hier veelvuldig voor. De hoogtemeter stagneert pas bij 38,5 meter bij de hoogte duin in dit gebied. In het middendeel wordt door de PWN niet aan waterwinning gedaan.

Zuidelijke deel

Het zuiden van het Noordhollands Duinreservaat behelst het gebied tussen de Zeeweg van Castricum tot Wijk aan Zee. Het gebied is naast de duinen ook erg bosrijk. De PWN wint op twee plaatsen water in het zuidelijke deel van het Noordhollands Duinreservaat; een noordelijk en een zuidelijk waterinfiltratiegebied. Het grootste waterinfiltratiegebied is het noordelijke. Deze bevindt zich in de buurt van Castricum en heet Icas. Het zuidelijke waterinfiltratiegebied is een stuk kleiner en ligt bij Wijk aan Zee.

Iedereen die verblijft in Egmond aan Zee, wordt aangeraden een dagje naar het Noordhollands Duinreservaat te gaan kijken. Je kunt daar heerlijke wandelingen maken en genieten van een prachtige natuur!